Main menu

NOD2

Gen NOD2 produkuje białko o takiej samej nazwie, które jest odpowiedzialne za regulacje układu odpornościowego. Mutacja w NOD2 ok. 5-krotnie zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi jeszcze przed ukończeniem 50 roku życia. Ponadto 2-krotnie podnosi ryzyko wystąpienia raka jelita grubego i płuc, a także 1,5-krotnie raka jajnika.

Mutacje w tym genie odnotowuje się u 15% pacjentów z nowotworem jelita grubego, u blisko 12% z rakiem płuc, 11% z rakiem jajnika i u 8% kobiet cierpiących nowotwór sutka.

Choroba Crohna

Co więcej, mutacja w NOD2 wielokrotnie zwiększa ryzyko pojawienia się zespołu Blaua oraz nieswoistego zapalenia jelit, które jest przyczyną zachorowania na chorobę Leśniowskiego-Crohna oraz na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Choroba Crohna występuje tak samo często u kobiet, jak i u mężczyzn.