Main menu

BRCA 2

BRCA 2 jest genem zlokalizowanym na chromosomie 13. Białko tego genu wiąże się z innym białkiem RAD51 i odpowiada ze regulację jego lokalizacji wewnątrz komórki oraz bierze udział w naprawie uszkodzeń nici DNA. Podobnie jak w przypadku BRCA 1, mutacja tego genu zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi i jajnika, a także na raka prostaty i trzustki.

BRCA 2Zmutowane komórki powodują brak aktywności BRCA 2 i wykazują podwyższoną wrażliwość na czynniki uszkadzające DNA takie jak promieniowanie jonizujące, czy leki cytostatyczne. Mutacja BRCA 2 prowadzi do niekontrolowanych podziałów komórki i może być dziedziczona.